ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Στη σελίδα αυτή μελλοντικά θα μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τις υπηρεσίες ΥΠΠ που παρέχονται από την MOBIMILIA BV.Κάθε υπηρεσία θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένους Πενταψήφιους Κωδικούς παραχωρημένους από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων βάση της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας. Κάθε υπηρεσία θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένους Πενταψήφιους Κωδικούς παραχωρημένους από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων βάση της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας. Πέρα από τους χρεώσιμους κατά την λήψη ή την αποστολή πενταψήφιους κωδικούς υπάρχουν και ο δωρεάν κωδικός 54784 που θα χρησιμοποιείται από όλες τις υπηρεσίες για την αποστολή δωρεάν ενημερώσεων συμπεριλαμβανομένων του μηνύματος call2action, μηνύματος καλωσορίσματος, μηνιαίας ενημέρωσης συνδρομής και άλλων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕΤΤ. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές θα περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Θα υπόκεινται δε δυνητικά σε τέλη κινητής τηλεφωνίας. Για λεπτομερή ενημέρωση αναφορικά με τις χρεώσεις, θα μπορείτε να ανατρέξετε στον πίνακα Τελικές Τιμές Μηνυμάτων Συμπεριλαμβανομένων Τελών Κινητής.

Κωδικός MO/MT Κόστος Αποστολής Κόστος Λήψης
54003 MT Απλή χρέωση SMS € 2,29/SMS
54099 MT Απλή χρέωση SMS € 0,57/SMS
54784 MT/MO € 0.00/SMS € 0.00/SMS

Τελικές Τιμές Μηνυμάτων Συμπεριλαμβανομένων Τελών Κινητής

Αρχική τιμή μηνύματος Με ΦΠΑ 24% Τελική τιμή Μηνύματος
€ 0,42 / SMS € 0,52 / SMS € 0,57 / SMS
€ 1,68 / SMS € 2,08 / SMS € 2,29 / SMS

Σύμφωνα με την εξαγγελία ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΕΤΤ 8012/8-4-2022 , θα υπάρχει οριζόντια περικοπή του τέλους κινητής στο 10% δηλαδή ανεξαρτήτως του ύψους του λογαριασμού το τέλος κινητής θα είναι το ίδιο χωρίς να υπάρχει διαβάθμιση, όπως ισχύει σήμερα. Περαιτέρω, όσοι νέοι έως 29 ετών διαθέτουν συμβόλαιο ή καρτοσυμβόλαιο κινητής δεν θα επιβαρύνονται με τέλος κινητής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MOBIMILIA BV.

Σύντομος Κωδικός Όνομα Υπηρεσίας Περιγραφή Υπηρεσίας Χρέωση Υπηρεσίας Τρόπος Χρέωσης Υπηρεσία Ενηλίκων
54003 Winimi Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλων 2.29€/SMS ΜΤ ΟΧΙ
54003 Appspool Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου 2.29€/SMS ΜΤ ΟΧΙ
54003 Funiwin Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλων 2.29€/SMS ΜΤ ΟΧΙ
54003 Frogstargames Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου 2.29€/SMS ΜΤ ΟΧΙ
54003 Sugar Girls Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων 2.29€/SMS ΜΤ ΝΑΙ
54003 Mobiworld Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου 2.29€/SMS ΜΤ ΟΧΙ
54003 Mobioastro Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου      
54099 Winimi Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλων 0.57€/SMS ΜΤ ΟΧΙ
54099 Appspool Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου 0.57€/SMS ΜΤ ΟΧΙ
54099 Funiwin Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλων 0.57€/SMS ΜΤ ΟΧΙ
54099 Frogstargames Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου 0.57€/SMS ΜΤ ΟΧΙ
54099 Sugar Girls Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου Ενηλίκων 0.57€/SMS ΜΤ ΝΑΙ
54099 Mobiworld Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου 0.57€/SMS ΜΤ ΟΧΙ
54099 Mobioastro Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου 0.57€/SMS ΜΤ ΟΧΙ

Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης ΕΕΤΤ 966/2 (ΦΕΚ 5266/Β/2020) Περί Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης, η ισχύς της εκχώρησης των ως άνω αριθμών στην Εταιρεία μας εκκινεί την 19/3/2021.